ДГ "Васил Левски"
Детска градина в град Тетевен

Сензорна зона за децата от ДГ "В.левски"

 

 В световния ден на Земята родителите на децата от I гр. "Слънчо" дадоха началото на нов кът в двора на детската   градина - Сензорна зона за осигуряване на сензорна симулация в контролирана среда.