ДГ "Васил Левски"

Детска градина в град Тетевен

Обучението в ДГ „ Васил Левски“ се извършва от квалифицирани педагози по програми, одобрени от МОН. Работи се с програмна система „ Аз съм в детската градина“ за първа и втора група на издателство "Клет" България и "Златното ключе" за трета и четвърта възрастова група на издателство "Бит и Техника".

Целта на образователно-възпитателната ни работа е осигуряване на разнообразни, стимулиращи условия, разширяващи жизнения опит на детето;
стимулиране желанието на детето да опознае света, в който живее; въвеждане на детето в различни ситуации и разширяване опита му в общуването с хора от различни общности, етноси, религии и физическо различие.

Учебните занимания и учебната програма са съобразени с възрастта на децата в различните групи. Възпитателно-образователната работа е
организирана съобразно държавно-образователните стандарти. Екипът приема новите предизвикателства в образованието и практиката и се стреми да осигури оптимални условия за развитие и подготовка на децата за училище.

Детската градина работи с висококвалифицирани и професионално подготвени кадри.