ДГ "Васил Левски"
Детска градина в град Тетевен

Проекти

 

       За учебната 2023/2024 г. ДГ " В.Левски" спечели и ще работи

      по проект от  Национална програма "Заедно за всяко дете", 

      модул 2 " Добри практики за взаимодействие с родителите на 

      децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст" и

      по проект от Национална програма " Хубаво е в ДГ ".

 

     

 

 

 

 

     За учебната 2022/2023 г. ДГ " В.Левски " спечели и ще работи по НП

    " Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда".

    Модул : 5 " Площадка за обучение по БДП "

    

    През настоящата учебна година се очаква одобрение и 

    по следните проекти, по които ДГ е кандидат:

     

     1. Национален план за възстановяване и устойчивост. 

     Компонент : 1  Образование и умения по процедура

    " Модернизация на на образователната среда".

    2. Подобряване на учебната среда в занималнята по                                         

     модел на Международната асоциация " Стъпка по стъпка ".

 

 

    

     През уч.2021- 2022 г. ДГ "Васил Левски" кандидатства и спечели 

     проект по национална програма " Успяваме заедно";

     Модул 1  " Хубаво е в детската градина".

     Отчет на проекта ще откриете в прикачените документи към страницата.