ДГ "Васил Левски"
Детска градина в град Тетевен

Екип

         

      

                      Директор                                          

     

                        Дияна Лалева

     

                Педагогически колектив 

   

                             I група " Слънчо "

     Анета Филипова - ст.учител ; Христина Трифонова - учител

                         II група " Барбарони "

    Денислава Василева - учител ; Любомира Иванова - учител

    

                         III група " Всезнайко"

     Тинка Янкова - учител ; Деница Маринова - учител

                         IV група " Бонбон "

     Петрослав Петров - ст.учител ; Детелина Маринова - ст.учител

     

                   

     Разновъзрастова група " Мики Маус" с. Гложене

     Наталия Кирилова - учител ; Василена Василева - учител