ДГ "Васил Левски"
Детска градина в град Тетевен

Дейности

  Децата посещаващи допълнителна дейност народни танци с ръководител г-н Петрослав Петров през м.май 2023 г. показаха 

 пред своите родители наученото през годината.

   

   

   

   

 На 18 май 2023 г. децата посещаващи допълнителна дейност - английски език с ръководител Г-жа Петя Дикова - Гунешка, представиха           пред родителите си своите знания.

   

 

   

 На 19 май 2022 г. децата от
 ДГ,, Васил Левски " ,посещаващи допълнителна дейност народни танци с ръководител г-н Петрослав  Петров поканиха своите родители на концерт в двора на детската градина.
 
  
 
 
 
  На 26 май 2022 г.децата посещаващи допълнителна дейност английски език с ръководител г-жа Петя Дикова -Гунешка, представиха пред родителите си своите знания.